Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Koszalinie

Informacje ogólne

Koszaliński Oddział PTE funkcjonuje na terenie Pomorza Środkowego od 1965 roku. Współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz kierowniczą kadrą gospodarczą regionu. Zajmuje się głównie szkoleniem oraz doradztwem prawno – ekonomicznym. Prowadzi ponadto działalność wydawniczą.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej koncentruje się wokół studiów podyplomowych, kursów i seminariów. Oddział świadczy również usługi w zakresie konsultingu i doradztwa.

Ważnym elementem działalności Oddziału są comiesięczne spotkania uczestników życia politycznego, gospodarczego, studentów i młodzieży regionu koszalińskiego. Pod hasłem „czwartek u ekonomistów”, o którym zawiadamiają również lokalne gazety, odbywają się w Domu Ekonomisty ciekawe dyskusje.

Na mocy porozumienia z Politechniką Koszalińską od 1996 roku prowadzony jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nauk ekonomicznych, obronioną na tej uczelni. Wpłynęło 66 prac, z których sześcioosobowa komisja nagrodziła 16.

Wspólnie z PTE w Szczecinie dla młodzieży szkół średnich organizowana jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Na podkreślenie zasługuje wieloletnie doświadczenie Oddziału PTE Koszalin w działalności szkoleniowej na terenie Pomorza Środkowego i wydawniczej w skali całego kraju. Dodatkowymi atutami są: dobra baza lokalowa Oddziału - Dom Ekonomisty oraz parking, pozwalający na postój 25 samochodów.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony