Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Częstochowie

Bieżąca działalność

Celem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest zgodnie ze statutem:

• krzewienie myśli ekonomicznej
• współtworzenie warunków do rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
• podnoszenie kwalifikacji ekonomistów

Oddział realizuje swoje cele poprzez:

• organizowanie i współorganizowanie konferencji, odczytów, wykładów, konsultacji i konkursów
• prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
• organizowanie we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego corocznych edycji Olimpiady dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
• opracowanie ocen, analiz i ekspertyz ekonomicznych dla potrzeb sądów, przedsiębiorstw, instytucji i osób prywatnych
• prowadzenie szkół policealnych dla dorosłych
• współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju

 

 

Oprogramowanie księgowe dla Oddziału w Częstochowie dostarcza firma Varico


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony