Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Częstochowie

Historia i prezentacja władz Oddziału

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Częstochowie działa od czerwca 1959, o czym świadczą następujące daty:


• 25.06.1959 roku - Walne Zgromadzenie Konstytucyjne członków PTE uchwaliło powołanie do działalności organizacyjnej Koło PTE w Częstochowie oraz wybrało Zarząd pod przewodnictwem doc. dr Juliusza Browna

• 07.06.1966 roku - Powołano Radę Koordynacyjną Kół Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego obejmującą swym działaniem miasto i powiat Częstochowa

• 01.01.1972 roku - na wniosek Zarządu Wojewódzkiego PTE w Katowicach na mocy Uchwały nr 3/71 z dnia 24.11.1971 roku - został utworzony Terenowy Oddział PTE w Częstochowie

• 18.12.1975 roku - podjęto Uchwałę o przekształceniu z dniem 01.01.1976 rokiem Oddziału Terenowego na Oddział Wojewódzki PTE

• 01.01.1976 roku - otwarto ośrodek szkolenia ekonomicznego jako Filię Dyrekcji Szkolenia Ekonomicznego w Katowicach

• 08.07.1992 roku - na podstawie decyzji Sądu Wojewódzkiego I-szy Wydział Cywilny w Częstochowie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego uzyskał osobowość prawną

• 01.01.1999 roku - w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju zmianie ulega nazwa, która dziś brzmi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie

• 11.10 1975 roku - otwarto "Dom Ekonomisty" przy ul. Jana Kilińskiego 32/34 w Częstochowie, który do dziś jest siedzibą Zarządu Oddziału


Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie wybrane na XI Zjeździe O/PTE w dniu 26.03.2015 roku.


Prezes Zarządu O/PTE
dr inż. Mariusz Chudzicki


Wiceprezes - dr inż. Dariusz Wielgórka

Wiceprezes - mgr Ewa Wers 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony