Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Profesor Stanisław Rączkowski
Profesor Stanisław Rączkowski - Wspomnienie - Andrzej Muszyński

Gdy w piątek, 19 maja br. po południu dowiedziałem się, że profesor Stanisław Rączkowski nie żyje, równocześnie uświadomiłem sobie, że pozostanie z nami w PTE na zawsze - jako wspaniały człowiek, profesor, społecznik, ekspert międzynarodowy, nauczyciel i wychowawca młodzieży oraz współorganizator Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którego uczestnicy zawodów finałowych zapamiętali jako uśmiechniętego, ciepłego i równocześnie wymagającego egzaminatora.


Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej……

Profesor pozostanie w naszych sercach, umysłach i dobrej pamięci jako jeden z najwybitniejszych ekonomistów polskich i powszechnie szanowany człowiek - uczestnik Zjazdu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z 1 i 2 grudnia 1945 r. w Łodzi, zorganizowanego w lokalu Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był tym, który tworząc historię gospodarczą naszego kraju potrafił o niej rozmawiać niezwykle interesująco.

O Jego dokonaniach i tytułach nie ma potrzeby przypominania w środowisku PTE.

Miał dar wyjaśniania istoty procesów gospodarczych w kraju i na świecie oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Często przypominał, że jak dla racjonalnie myślącego ekonomisty ważny jest człowiek i jego środowisko. Sam dawał dobry przykład dla takiego podejścia, zawsze znajdując czas dla młodzieży, kraju, ONZ i w szczególności dla PTE. Kto go spotkał na swojej drodze zapamięta, dlaczego ekonomia nie powinna być izolowana od filozofii społecznej..

Mam nadzieję, że wielu z nas napisze o swoich spotkaniach z Profesorem…

Andrzej Muszyński
(Sekretarz naukowy KG OWE)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony