Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Przejdź do serwisu aktualnej edycji OWE »

Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
 prof.       Elżbieta            Mączyńska - przewodnicząca
dr Paweł Bisek
prof. Stanisława Borkowska
prof. Ryszard Borowiecki
prof. Jacek Brdulak
prof. Adam Budnikowski
red. Grzegorz Cydejko
red. Adam Cymer

prof.
prof.

Ryszard
Zbigniew

Domański
Dworzecki

prof.

Bogusław Fiedor
prof. Marian Gorynia
prof. Marek Góra
prof. Andrzej Herman
prof. Zbigniew Hockuba
prof. Leszek Jasiński
prof. Cezary Józefiak
prof. Witold Jurek
prof. Witold Kieżun
prof. Jerzy Kleer
prof. Grzegorz Kołodko
prof. Joanna Kotowicz-Jawor
prof. Tadeusz Kowalik
prof. Andrzej Kowalski
prof. Andrzej Koźmiński
dr Jan Kruszewski
prof. Antoni Kukliński
prof. Florian Kuźnik
prof. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. Stefan Kwiatkowski
red. Wiktor Legowicz
prof. Barbara Liberda
prof. Jan Lipiński
prof. Adam Lipowski
prof. Krzysztof Marczewski
prof. Zbigniew Messner
prof. Adam Noga
prof. Ewa Okoń-Horodyńska
prof. Witold Orłowski
prof. Stanisław Owsiak
prof. Emil Panek
  Kazimierz Pazgan
 dr Krzysztof Pietraszkiewicz
prof. Urszula Płowiec
dr Artur Pollok
dr Wojciech Ratyński
prof. Marek Rocki
prof. Maria Romanowska
prof. Stanisław Rudolf
prof. Eugeniusz Rychlewski
prof. Zdzisław Sadowski
prof. Włodzimierz Siwiński
prof. Andrzej Sławiński
dr Ludwik Sobolewski
red. Karol Szwarc
prof. Władysław Welfe
prof. Jerzy Węcławski

prof. 
prof.

Andrzej 
Jerzy

Wojtyna
Wilkin

 dr Andrzej Wróblewski
prof. Leszek Zienkowski
prof. Tomasz Żylicz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony