Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Materiały kongresowe

Materiały kongresowe:
1. Referaty przygotowane na sesję plenarną "Polska transformacja i jej przyszłość"
2. Streszczenia referatów i noty biograficzne ich autorów
3. Autorzy, referaty, streszczenia

Prezentacje i komentarze:
1. Gomułka S., Polska transformacja i jej przyszłość: komentarz do siedmiu prac na VIII Kongres Ekonomistów Polskich
2. Gorynia M., Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne.
3. Lubińska T., Budżet zadaniowy dla Polski - budżet przyszłości - prezentacja, (wersja ang.)  
4. Malaga K., Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy.  
5. Piontek F., Refleksja nad dyskusją o Polskiej transformacji i jej przyszłości 
6. Pysz P., Die aktuelle ordnungspolitische Diskussion
7. Ratajczak M., Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce w dobie przemian - prezentacja

Teksty nadeslane, które nie znalazły się w materiałach przedkongresowych:
1. Błaszczyk B., Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji
2. Liberda B.Z., E. Maj, Idee i nowoczesny wzrost
3. Noga M., Racjonalność gospodarowania a logika monetarystyczno - liberalna we współczesnej ekonomii
4. Poczta-Wajda A., Polityka wsparcia rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w aspekcie multiliteralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi
5. Rosiek J., Przyczyny i skutki zakłóceń mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2007, streszczenie- korekta
6. Wilkin J., Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony