Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Program Kongresu
Program obrad

I Dzień – 29 listopada 2007 r.

9.30

Rejestracja uczestników

10.15

Otwarcie Kongresu

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Elżbieta Mączyńska
Wystąpienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Sławomira Skrzypka
Wystąpienia innych gości honorowych i informacja o listach nadesłanych
(Sala Koncertowa, VI piętro)

11.00 – 11.30

Przerwa

11.30 – 13.10

Sesja plenarna. Polska transformacja i jej przyszłość
przewodnicząca: prof. Elżbieta Mączyńska
Dyskusja panelowa z udziałem profesorów:
Marka Belki, Grzegorza W. Kołodko, Jerzego Hausnera, Tadeusza Kowalika, Adama Lipowskiego, Zdzisława Sadowskiego, Wacława Wilczyńskiego, Leszka Zienkowskiego
(Sala Koncertowa, VI piętro)

13.10 – 13.25

Przerwa

13.25 – 14.45

Ciąg dalszy obrad plenarnych. Komentarze i dyskusja
Komentują profesorowie:
Stanisław Gomułka, Roman Kuźniar, Piotr Sztompka
(Sala Koncertowa, VI piętro)

14.45 – 15.45

Lunch

15.45 – 17.15

Sesje równoległe I-IV

Sesja I
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności
przewodniczący: prof. Bogusław Fiedor
(Sala Gałczyńskiego,VI piętro)

Sesja II
Polityka gospodarcza a rozwój kraju
przewodnicząca: prof. Urszula Płowiec
(Sala Koncertowa, VI piętro)

Sesja III
Jakość kształcenia ekonomicznego
przewodniczący:prof. Marek Rocki
(Sala Kisielewskiego, parter)

Sesja IV
Ludzie biznesu i polityki o źródłach i barierach wzrostu gospodarki
przewodniczący: prof. Ewa Okoń-Horodyńska i red. Grzegorz Cydejko
(Sala Renesansowa, VI piętro)

17.15 – 17.30

Przerwa

17.30 – 19.00

Ciąg dalszy sesji równoległych – dyskusja

19.00

Kolacja

20.00

Recital Ewy Błaszczyk
(Sala Koncertowa, VI pętro)

II Dzień – 30 listopada 2007 r.

9.00 – 11.30

Panele specjalne I-IV

Panel I
Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju
przewodniczący: prof. Stanisław Rudolf
(Sala Koncertowa, VI piętro)

Panel II
Prognozy makroekonomiczne
przewodniczący: dr Krzysztof Markowski
(Sala Kisielewskiego, parter)

Panel III
Konwergencja gospodarcza Polski

przewodnicząca: prof. Barbara Z. Liberda
(Sala Gałczyńskiego, VI piętro)

Panel IV
Przyszłość nauk ekonomicznych
przewodniczący: prof. Zbigniew Hockuba
(Sala Renesansowa, VI piętro)

11.30 – 12.00

Przerwa

12.00 – 13.00


13.00 - 13.40

Sesja plenarna cz. I. Debata o gospodarczej przyszłości Polski
przewodnicząca: prof. Joanna Kotowicz-Jawor
Dyskusja panelowa z udziałem m. in.: prof. Antoniego Kuklińskiego, prof. Dariusza Rosatiego, prof. Kazimierza Łaskiego, prof. D. Mario Nuti, dr Janusza Lewandowskiego, dr Piotra Pysza
(Sala Koncertowa, VI piętro)

Sesja plenarna cz. II. Informacje o makroekonomicznych projektach generalnych i ważnych wydarzeniach
Integracja Polski ze strefą Euro - dr Cezary Wójcik
Budżet zadaniowy dla Polski - budżet przyszłości - prof. Teresa Lubińska
Kalecki wciąż aktualny. (Informacja na temat konferencji z okazji rocznic Michała Kaleckiego) - prof. Adam Szeworski
(Sala Koncertowa, VI piętro)

13.40 – 13.50

Przerwa

13.50 – 14.50

Sesja plenarna cz. III. Sprawozdania przewodniczących sesji równoległych
przewodnicząca: prof. Elżbieta Mączyńska
(Sala Koncertowa, VI piętro)

14.50 – 15.30

15.30 – 15.45

Dyskusja

Zakończenie obrad
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Elżbieta Mączyńska
(Sala Koncertowa, VI piętro)

15.45 – 16.45

Lunch

 20.00 - Andrzejkowy Bal Ekonomistów

Szczegółowy opis sesji i paneli


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony