Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Urszula Płowiec

7 grudnia 2011 roku zmarła w Warszawie
nasza nieodżałowana Koleżanka i Przyjaciel

ŚP
Profesor Urszula Płowiec

Wybitna ekonomistka, nauczyciel i wychowawca,
autorka wielu prac naukowych, od lat związana z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym,
wiceprezes Oddziału Warszawskiego w latach 1985-1990,
sekretarz generalny Zarządu Głównego w latach 1990-1997,
członek Rady Naukowej (od 1998 r.), członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista” (od 1990 r.)

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie przekazujemy wyrazy serdecznego współczucia

Prezes, Prezes Honorowy, Zarząd Krajowy, Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Redakcyjny „Ekonomisty”
oraz pracownicy Biura Zarządu Krajowego

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 15 grudnia 2011 roku o godz. 14.00
w kościele w Wilanowie,
po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowy cmentarz


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony