Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Uczestnicy i Program
Konwersatorium
„CZWARTKI  U  EKONOMISTÓW”
organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
oraz Klub Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pt. „Państwo prawa – prawa władzy”
Warszawski Dom Ekonomisty, Nowy Świat 49, 1 czerwca 2006 r. Uczestnicy, moderator i problemy w dyskusji panelowej
prof. Wiktor Osiatyńskiprawnik i socjolog, członek PAN i Komitetu Helsińskiego w Polsce
prof. Zdzisław Sadowski – ekonomista, członek PAN, prezes Honorowy PTE
prof. Adam Strzemboszprawnik, e. sędzia Sądu Najwyższego
dr Władysław Kulesza
– prawnik, Instytut Nauk o Państwie i Prawie
Moderator - red. Grzegorz Cydejko

Od dłuższego czasu obserwujemy, jak rolę środowisk opiniotwórczych w prowadzeniu debaty ekonomicznej i ustrojowej przejmują środowiska polityczne. Pragniemy odwrócić ten proces, przywrócić środowiskom nauki, eksperckim i publicystycznym właściwą im rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. W programie proponujemy skoncentrowanie uwagi na następujących problemach i zagadnieniach.

  1. Ład instytucjonalny w nowoczesnych państwach demokratycznych.
  2. Obszary aktywności i odpowiedzialności parlamentu, rządu, niezależnych instytucji państwowych i sądownictwa.
  3. Zagrożenia dla państwa prawa.
  4. Legalizm a praworządność – czy państwo prawa to zawsze państwo praworządne?
  5. Propozycje konsolidacji państwa – zagrożenie czy szansa?
  6. Jak wprowadzać i bronić regulacji sprzyjających prawnym działaniom obywateli i instytucji? 
  7. Jakość stanowionego prawa – upublicznienie i szerokie konsultacje jako warunek poprawy procesu legislacyjnego oraz uzyskiwania szerokiej świadomości i poparcia społecznego.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony